BESPLATNA DOSTAVA

USLOVI KUPOVINE

Pravne obavijesti

Sadržaji objavljeni na internet stranicama cidrani.ba, vlasništvo su T medIT d.o.o., i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštivati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima, što znači da se ne smiju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati.

T medIT d.o.o., nije odgovoran za privremenu nedostupnost ili nepotpunu funkcionalnost internet stranica, eventualnu netačnost podataka niti za eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe netačnih ili nepotpunih informacija. T medIT d.o.o., niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u nastanku i izradi ovih internet stranica, nije odgovorna ni za kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa informacijama, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim internet stranicama ili bilo kakve pogreške ili nedostatka u njihovom sadržaju. Također, T medIT d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja na cidrani.ba stranicama.


Uslovi korištenja web shopa:

Korištenje:

Pristup ovoj stranici i podacima na njoj podliježe niže navedenim Uslovima i odredbama.

Internetske stranice Cidrani u vlasništvu T medIT d.o.o. mogu se koristiti za privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje. Korištenjem Internet trgovine Cidrani.ba (T medIT d.o.o.) obavezujete se poštivati sljedeće uslove i pravila te se smatra kako ste pristali na iste.

Neke od fotografija na Internet trgovini Cidrani (T medIT d.o.o.) samo su ilustrativne prirode


Radno vrijeme:

Internet trgovina radi od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 h.

Internet trgovina ne radi subotom, nedjeljom i praznicima, narudžbe zaprimljene preko vikenda će biti obrađene prvi sljedeći radni dan. Narudžbe zaprimljene do 13 sati bit će poslane isti dan, narudžbe zaprimljene iza 13 sati šalju se sljedeći radni dan.


Uslovi kupovine:

Postupak i Uslovi kupovine i prodaje na mrežnim stranicama Internet trgovine Cidrani.ba (T medIT d.o.o.) definisani su sljedećim parametrima: narudžbom, otpremom, plaćanjem, dostavom te povratom, odnosno reklamacijom robe.

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto T medIT d.o.o. na Internet trgovini omogućuje kupovinu cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u internetskoj ponudi.

Kupcem se smatra svaka osoba koja popuni tražene podatke, registruje se i elektronskim putem naruči (kupi) barem jedan proizvod.

Najniži iznos računa kupovine bez troška dostave na Internet trgovini je 100 KM.

Kupovina na stranicama Internet trgovine cidrani.ba (T medIT d.o.o.) nije namijenjena inostranim kupcima, stoga cijene proizvoda neće biti izražene u stranoj valuti. Sve su cijene izražene u BH nacionalnoj valuti –Konvertibilnoj marki - BAM.


Naručivanje robe:

Naručivanje robe može se vršiti 24 sata na dan, sedam dana u sedmici.

Roba se naručuje elektronskim odabirom određenog proizvoda te spremanjem istog u potrošačku korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i konačno potvrdi narudžbu.

cidrani.ba (T medIT d.o.o.) obavezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.

Ukoliko trgovina cidrani.ba (T medIT d.o.o.) nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prema mogućnostima će kontaktirati kupca robe telefonom ili e-poštom po pitanju zamjenskoga proizvoda ili otkazivanja naručenoga proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biće isporučeni.


Pakovanje:

Proizvodi se pakiraju na način da prilikom transporta postoji minimalna mogućnost oštećenja. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču. Prodavač se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tokom dostave.

Dostava robe:

Za sve narudžbe, bez obzira na cijenu obezbjeđena je besplatna dostava.

Besplatna dostava proizvoda je ograničena na BiH.


Rok isporuke:

Rok isporuke je 2 do 4 radna dana (u radne dane ne spadaju vikendi, vjerski i državni praznici). U slučaju nepredviđene situacije, rok dostave može se produžiti, ali o tome ćete biti naknadno obaviješteni (mailom ili telefonski).

Za narudžbe zaprimljene radnim danom, od ponedjeljka do petka, do 12 sati Cidrani (T medIT d.o.o) će pošiljke poslati isti dan na adrese kupaca u BiH. Za narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i ostalim neradnim danima Cidrani će pošiljke poslati prvi sljedeći radni dan na adrese kupaca.

Dostavne službe s kojima surađujemo određuju termin dostave prema vlastitim Uslovima, Cidrani trgovina, odnosno T medIT d.o.o., nema utjecaj na termin dostave na adresu kupca i ne može dogovoriti tačan sat dostave posebno za pojedinog kupca.

Cidrani (Niksen Lab d.o.o) nije i ne može biti odgovoran za rad uposlenika dostavne službe.


Troškovi dostave:

Za narudžbe veće od 120 KM dostava je besplatna, a za narudžbe manje od 120 KM trošak dostave iznosi 9 KM neovisno o adresi primatelja pošiljke u BiH. Ukoliko ne podignete pošiljku u roku od 5 radnih dana od poštanske obavijesti o prispijeću pošiljke, pošiljka nam se vraća i nastaju dodatni troškovi povrata pošiljke. Pošiljku šaljemo ponovo samo ukoliko podmirite sve nastale troškove u toj situaciji: slanje, povrat i ponovno slanje pošiljke i unaprijed uplatite iznos na naš žiro račun.

Sklapanje i raskid Ugovora o prodaji, reklamacije i prigovori:

Ovi Uslovi kao i pojedini Uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu T medIT d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i T medIT d.o.o., a prema Uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem T medIT web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: printanih ili promotivnih poruka s narudžbenicom i Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti T medIT d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na T medIT d.o.o., Jukićeva 83; 71000 Sarajevo, BiH) ili e-mailom na [email protected] , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili e mail adresu.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada T medIT d.o.o., odnosno T medIT web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Cidrani web trgovina (T medIT d.o.o.) može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu T medIT d.o.o., Jukićeva 83, 71000 Sarajevo bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je T medIT d.o.o., odnosno Cidrani web trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju biti će te obaviješteni.

U pogledu odgovornosti za materijalne nedostatke postupa se u skladu Zakona o obveznim odnosima.

U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača "Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015) obaveštavamo potrošače/korisnike usluge cidrani.ba da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom. Prigovor možete predati elektronski e-mailom na [email protected] ili poštom na adresu Jukićeva 83, 71000 Sarajevo. Na prigovore ćemo odgovoriti unutar 10 radnih dana. U slučaju potrebe za sudom nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Molimo da u svom prigovoru navedete:

Ime i prezime ili naziv kompanije

Adresa za dostavu odgovora

Kontakt telefon.

Sigurnost kupovine i naplate:

Cidrani web trgovina, odnosno T medIT d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza;

T medIT d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo uposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi uposlenici T medIT d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Za sigurnu autorizaciju plaćanja na našim stranicama koristimo usluge našeg partnera Monri Payments koji osigurava zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim karticama. Sva Online plaćanja koja se izvrše putem naših stranica izvršavaju se kroz vezu zaštićenu sa 128-bitnom SSL enkripcijom podataka i MD5 algoritmom.


Vanjske usluge:

Usluge koje Vam pruža – T medIT d.o.o. Odnosno cidrani.ba internet trgovina ne uključuju troškove koje stvarate koristeći kompjutersku opremu i usluge za pristup našim stranicama. T medIT d.o.o. nije odgovoran za telefonske troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Molimo vas primite na znanje da sve internetske stranice upotrebljavate isključivo na vaš rizik. T medIT d.o.o. ne daje nikakve garancije, nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za direktne i indirektne štete koje možete pretrpjeti korištenjem usluga ili u vezi s korištenjem mrežnih stranica, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna kompjuterska mreža koju T medIT d.o.o. ne kontroliše ni u kojem obliku već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa (servera) koje direktno ne kontrolira.

Intelektualno vlasništvo:

Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama Cidrani, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni sadržaji objavljeni na ovim stranicama, vlasništvo su ili T medIT d.o.o. ili trgovca ili dobavljača programskih paketa (softvera) te su zaštićeni domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva te njihova neovlaštena uporaba nije dopuštena. Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internetskih stranica T medIT d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna, logotipa te robne marke T medIT d.o.o. bez izričitoga pisanog odobrenja T medIT d.o.o.

Dostupnost:

Iako vam T medIT d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, T medIT d.o.o. ne može garantovati da će usluge na internetskim stranicama T medIT d.o.o. odgovarati vašim potrebama. T medIT d.o.o. također ne može jamčiti da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite na e-poštu: kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup na Cidrani Internet trgovinu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

Ostale Internet stranice:

Cidrani Internet trgovina uključuje poveznice na druge internetske stranice, a materijali su na tim stranicama izvan kontrole T medIT d.o.o. i stoga nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Cijena:

Prema cijenama po kojima ste naručili artikle bit će vam izdat račun. Ako niste zadovoljni naručenim artiklom, možete ga u skladu sa ovim Uslovima i pravilima vratiti. Ako je cijena obračunata za neki artikl veća od cijene prikazane prilikom narudžbe, artikl možete vratiti i dobit ćete povrat sredstava. Cidrani.ba (T medIT d.o.o.) u Internet trgovini garantuje cijene 3 DANA od trenutka narudžbe.

Potvrda narudžbe:

Obavijest o potvrdi narudžbe primit ćete e-poštom na adresu koju ste upisali pri registraciji, nakon obavljene kupovine koja sadrži sve zakonom propisane detalje o kupljenim proizvodima, količinama, cijenama i Uslovima dostave. Također ćemo vas obavijestiti o bilo kakvim promjenama stanja vaše narudžbe (promjena vrste artikla ili pakiranja koji nije u ponudi i sl.).

Način plaćanja:

Naručene proizvode ili usluge kupac može platiti bankovnom karticom, uplatnicom te uplatom na žiro račun T medIT d.o.o. Za naplatu putem Interneta možete se koristiti slijedećim kreditnim karticama: Maestro, MasterCard® i Visa.

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite Monri payments – napredni sistem za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

Monri Payments osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s kompletnim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i uposlenicima Monri payments platforme. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. Monri Payments zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost online plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje u skladu s normom – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Monri Payments sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla u skladu s propisanim zahtjevnim procedurama za online plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost Monri Payments sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovnim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stepen sigurnosti sistema zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite Monri Payments!


Izmjene:

Molimo vas primite k znanju da T medIT d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na svim svojim internetskim stranicama. T medIT d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih Uslova i pravila te se obavezuje obavijestiti sve registrovane korisnike putem adresa e-pošte koje su upisali prilikom registracije. Sve promjene primijenit će se na korištenje svih mrežnih stranica T medIT d.o.o. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo vas pošaljite e-poštu na [email protected] svojim primjedbama i za to se vrijeme nemojte koristiti uslugama Internet trgovine.

T medIT d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, upotrijebi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo upotrebljavati ideje, nacrte, stručna znanja ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu, uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.